Ασφάλεια - Πυρασφάλεια

 

Ο όμιλος AXIVEN...

...ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ομίλους εταιρειών στο χώρο παροχής υπηρεσιών, έχει επεκτείνει σημαντικά τις δραστηριότητες του και στο πεδίο των συστημάτων πυρασφάλειας και ασφάλειας. Ειδικότερα, η μακροχρόνια εμπειρία της εταιρείας σε συνδυασμό με το άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους. Στόχο της εταιρείας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών, δηλαδή η μελέτη, η εγκατάσταση και η συντήρηση ολοκληρωμένων συστημάτων πυρασφάλειας και ασφάλειας. Εξειδικευμένοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου και τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη.

 

Υπηρεσίες Συντήρησης Πυροσβεστήρων

Στοχεύοντας στη συνεχή αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στο χώρο της πυρασφάλειας, ολοκλήρωσε μία ακόμα σημαντική επένδυση που αφορά στη συντήρηση φορητών μέσων πυρόσβεσης. Η εταιρεία AXIVEN FIRE PROTECTION είναι πλέον πιστοποιημένη από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. για τη συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.

Η συντήρηση πυροσβεστήρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να γίνετε από υπεύθυνους και εξειδικευμένους επαγγελματίες, όπως η AXIVEN FIRE PROTECTION που σέβονται την ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες.

Η κατάσβεση της φωτιάς την κρίσιμη ώρα θα είναι αποτελεσματική αν το υλικό κατάσβεσης είναι κατάλληλο και η συντήρηση έχει γίνει βάσει των κανόνων που ορίζει η νομοθεσία και πάντα από εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες όπως η AXIVEN FIRE PROTECTION.

Η συντήρηση των πυροσβεστήρων πρέπει να γίνεται ετησίως. Είναι απαραίτητη για την καλή και ασφαλή λειτουργία τους. Συνιστάται μια φορά το χρόνο και πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο συνεργάτη. Γίνεται σύμφωνα πάντα με το Παράρτημα ΙΙΙ και τους Πίνακες ΙΙΙ.1 και IV.1 της ΚΥΑ 618/43/05

Η συντήρηση γίνεται σύμφωνα πάντα με το Έτος Κατασκευής του κάθε Πυροσβεστήρα και τα διαστήματα ισχύουν από την ημερομηνία εγκατάστασης του πυροσβεστήρα και όχι αργότερα από ένα χρόνο από την ημερομηνία κατασκευής του πυροσβεστήρα.

Συντήρηση των Πυροσβεστήρων

Η ετήσια συντήρηση του πυροσβεστήρα που πραγματοποιείται στα σύγχρονα εργαστήρια μας, περιλαμβάνειόλες τις διαδικασίες που προβλέπονται απο την υπουργική απόφαση  618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005) & ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/2005).

Στην συντήρηση του πυροσβεστήρα:

  • λύνουμε το κλείστρο και αντικαθιστούμε τα ελαστικά μέρη του, που είναι για την στεγανοποίηση του
  • ελέγχουμε το κλείστρο
  • λιπαίνουμε τα κινούμενα μέρη με ειδικό λιπαντικό για να διασφαλίσουμε την άψογη λειτουργία του.
  • ελέγχουμε την σκόνη ως προς την κατάσταση της και το βάρος της περνώντας την από το μηχάνημα που κάνουμε αναγόμωση έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πως θα είναι αφράτη και όχι πετρωμένη για να μπορέσει να περάσει αυτή από τον σωλήνα εκτόξευσης. Συνήθως μια ποσότητα περίπου ενός κιλού βγαίνει ακατάλληλη γιατί δεν περνά από το κόσκινο. Την επανατοποθετούμε στην συνέχεια συμπληρώνοντας αν απαιτηθεί σκόνη και τέλος βάζουμε το προωθητικό αέριο
  • κάνουμε έλεγχο στεγανότητας

Η Συντήρηση διεξάγεται μόνο κατά τα έτη 1,2,3,4,6,7,8,9 και 11 κατά σειρά

Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Στην αναγόμωση κάνουμε όλες τις εργασίες που διεκπεραιώνουμε και στην συντήρηση με την διαφορά πως πετάμε το περιεχόμενο του και το αντικαθιστούμε με νέο. Βεβαιώνουμε πάντα την καταλληλότητα του πυροσβεστήρα, πριν τον δώσουμε στον πελάτη.

Η Αναγόμωση διεξάγεται μόνο κατά τα έτη 5,10,15 (**Μπορεί να χρειαστεί να γίνει αναγόμωση και πιο νωρίς ανάλογα την ποιότητα της Σκόνης )

Εργαστηριακός Έλεγχος των Πυροσβεστήρων

Κατά τον έλεγχο αυτό γίνεται:

  • για τους Πυροσβεστήρες (Σκόνη-Αφρού-Νερού) Υδροστατική Δόκιμη μόνο στο 10 Έτος διότι στο 20 έτος χρίζεται ακατάλληλο
  • για τους Πυροσβεστήρες (Διοξειδίου ) Υδροστατική Δόκιμη στο 10 Έτος και μετά κάθε 5 η 6 χρόνια σύμφωνα με την συμπεριφορά που είχε κατά την Υδροστατική Δοκιμή