Συστήματα Πυρανίχνευσης

 
Η εταιρεία προμηθεύει και εγκαθιστά συστήματα πυρανίχνευσης συμβατικής τεχνολογίας καθώς και συστήματα σημειακής αναγνώρισης γνωστών οίκων της Ελλάδας και του εξωτερικού συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιάς και κατ’ επέκταση στην προστασία της ζωής και της περιουσίας.
 
Ένα απλό σύστημα πυρανίχνευσης περιλαμβάνει τον πίνακα, συμβατικό ή σημειακής αναγνώρισης, ανιχνευτές καπνού, θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές, κομβία αναγγελίας πυρκαγιάς και φαροσειρήνες συμβατικής τεχνολογίας ή σημειακής αναγνώρισης.
Το συμβατικό σύστημα πυρανίχνευσης προτείνεται για μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις, λόγω του απλού σχεδιασμού και του χαμηλού κόστους. Το σύστημα σημειακής αναγνώρισης χρησιμοποιείται κυρίως σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις προσφέροντας στο χρήστη ευελιξία στον προγραμματισμό και εύκολο εντοπισμό του σημείου ενεργοποίησης.
 

Συστήματα κατάσβεσης

 
Τα συστήματα αυτόματης κατάσβεσης χρησιμοποιούνται για την προστασία χώρων υψηλής σπουδαιότητας όπως σε κτίρια γραφείων, βιομηχανίες και άλλες επιχειρήσεις (computer rooms, υποσταθμοί μέσης και χαμηλής τάσης, αρχείo κλπ).
 
 
Ένα σύστημα αυτόματης κατάσβεσης αποτελείται από το ηλεκτρονικό μέρος (πίνακας κατάσβεσης, ανιχνευτές καπνού, θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές, κομβία ενεργοποίησης και ακύρωσης κατάσβεσης κλπ) και από το υδραυλικό μέρος ( υδραυλική σωλήνωση με εξαρτήματα ειδικών προδιαγραφών) το οποίο χρησιμοποιείται για την διοχέτευση του κατασβεστικού υλικού στο προστατευόμενο χώρο. Τα κατασβεστικά υλικά που χρησιμοποιούνται ποικίλουν ανάλογα με την εφαρμογή. Τα πλέον χρησιμοποιούμενα είναι το διοξείδιο του άνθρακα (χρησιμοποιείται σε Η/Μ χώρους), τα HFC 227ea, FM200 και INERGEN, (χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου υπάρχει ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα όπως για παράδειγμα Control rooms και βιβλιοθήκες).Η AXIVEN FIRE PROTECTION αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των χώρων αυτών και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τόσο τον ανθρώπινο παράγοντα όσο και την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή καταθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις προστασίας.
 

Συστήματα συναγερμού

 
Η έξαρση της εγκληματικότητας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια κάνει επιτακτική την ανάγκη προστασίας κατοικιών και επαγγελματικών χώρων με τη χρήση συστημάτων συναγερμού. Η AXIVEN επιθυμώντας να ικανοποιήσει τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της στον τομέα της ασφάλειας, προμηθεύει και εγκαθιστά ενσύρματα ή ασύρματα συστήματα προηγμένης τεχνολογίας, από γνωστούς οίκους, που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρου.
 
 
Μια τυπική διαμόρφωση ενός συστήματος συναγερμού περιλαμβάνει:
 • Πίνακα συναγερμού 8 ζωνών (επεκτάσιμο σε περισσότερες ζώνες)
 • Πληκτρολόγιο
 • Ανιχνευτές κίνησης ( τεχνολογίας υπερύθρων)
 • Ανιχνευτές κίνησης διπλής τεχνολογίας (υπερύθρων και μικροκυμάτων)
 • Μαγνητικές επαφές (απλές και βαρέως τύπου)
 • Ανιχνευτές κραδασμών
 • Ανιχνευτές θραύσης κρυστάλλων
 • Πυρανιχνευτές
 • Ψηφιακός κωδικοποιητής αποστολής σημάτων για σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων 24ωρης εξυπηρέτησης
Εξειδικευμένος μηχανικός της εταιρείας μας επισκέπτεται το χώρο σας προκειμένου να κάνει μία ολοκληρωμένη μελέτη, προσαρμοσμένη στις δικές σας απαιτήσεις. Η εταιρεία μας παρέχει επίσης τη δυνατότητα σύνδεσης όλων των συστημάτων συναγερμού με ένα πλήρως αυτοματοποιημένο Κέντρο Λήψης Σημάτων το οποίο θα υποστηρίζεται από Η/Υ εξοπλισμένους με ειδικά λογισμικά και θα προσφέρει 24ωρη εξυπηρέτηση.
 

Συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV)

 
Τα συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με σκοπό την αποτροπή βίαιων και παράνομων ενεργειών. Εντοπίζουν και καταγράφουν κάθε κίνηση στον προστατευόμενο χώρο, έχοντας παράλληλα δυνατότητα ενσύρματα ή ασύρματα μετάδοσης της εικόνας. Κατ’ αυτό τον τρόπο καθίσταται δυνατός ο απομακρυσμένος έλεγχος των επιτηρούμενων εγκαταστάσεων από οποιοδήποτε σημείο.
 
 
Η βαθιά γνώση και εμπειρία της AXIVEN σε συνδυασμό με την τελευταίας τεχνολογίας υλικοτεχνικής της υποδομής, εγγυάται λύσεις που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη.
 
Η εταιρεία προμηθεύει και εγκαθιστά:
 • Σταθερές κάμερες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
 • Κινητές κάμερες με δυνατότητα ζουμ
 • Κάμερες τύπου DOME
 • Ψηφιακά καταγραφικά (DVR)
 • Οθόνες υψηλής ευκρίνειας (MONITOR)
 

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης

 
Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης (ACCESS CONTROL) χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση ενός ή περισσοτέρων θυρών. Ο χώρος και οι απαιτήσεις του τελικού χρήστη καθορίζουν το είδος των καρταναγνωστών που χρησιμοποιούνται σε κάθε εφαρμογή.
 
 
Η AXIVEN προμηθεύει και εγκαθιστά αυτόνομα, αλλά και δικτυακά συστήματα ACCESS CONTROL γνωστών οίκων της Ελλάδας και του εξωτερικού χρησιμοποιώντας μαγνητικούς και βιομετρικούς καρταναγνώστες καθώς και καρταναγνώστες τύπου προσέγγισης (proximity). Εξειδικευμένοι μηχανικοί της εταιρείας αναλαμβάνουν την ολοκληρωμένη μελέτη ενός συστήματος ACCESS CONTROL προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες και τις πλέον απαιτητικές προδιαγραφές.
 

Υλικά και μέσα πυροπροστασίας

 
Η AXIVEN FIRE PROTECTION προμηθεύει και εγκαθιστά υλικά και μέσα πυροπροστασίας όπως πυροσβεστήρες διαφόρων τύπων, πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστικούς σταθμούς και πυράντοχες θύρες.
 
Ειδικότερα:
 

Πυροσβεστήρες

 
Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα
Πυροσβεστήρες αφρού
 

Πυροσβεστική Φωλιά

Πυροσβεστική φωλιά με πράσινο λάστιχο νερού ½’’, 15 μ. με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο 
και ρακοράκι σύνδεσης με το δίκτυο πόλης.
 

Πυροσβεστική Φωλιά υδροδοτικού δικτύου

Πυροσβεστική φωλιά με πυροσβεστικό σωλήνα 1 3/4’’, 20 μ. ταχυσύνδεσμους και ρυθμιζόμενο αυλό εκτόξευσης για σύνδεση σε υδροδοτικά δίκτυα.
 

Πυροσβεστικοί σταθμοί 

Πυροσβεστικός σταθμός τύπου Ά (απλός) με κατάλληλα εργαλεία, κατασκευασμένος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την πυρασφάλεια.
Πυροσβεστικός σταθμός τύπου ΄Β (σύνθετος) με κατάλληλα εργαλεία και αναπνευστική συσκευή, κατασκευασμένος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την πυρασφάλεια.
 

Πυράντοχες Θύρες 

Πυράντοχες θύρες 60’ ή 120’ λεπτών, πιστοποιημένες σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.