Πυροπροστασία

 

Γενικές διατάξεις

 
Άρθρο 1
Άρθρο 2
Άρθρο 3
Άρθρο 4
Άρθρο 14
Άρθρο 15
Άρθρο 23
Άρθρο 24
 

Πυροσβεστήρες και Περιβαλλοντικά Θέματα

Προδιαγραφές

 
K.Y.A. 618/43/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄52)
Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης
 
Κ.Υ.Α. 17230/671/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄1218)
 
Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 618/43/05 (ΦΕΚ 52/Β/2005)
Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης "προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης".
 

Νομοθεσία

Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος